ProGold Terpentine

Open product vergelijking

(0 reviews)
  • Verdunnen van diverse soorten synthetisch verfsoorten.
  • Geschikt voor het verwijderen van waslagen op parket.
Here

Specificaties

ProGold Terpentine is een verdunner voor synthetische verven zoals grondverf, zijdeglansverf, hoogglansverf, vernis, menie en synthetische muurverf. Ook voor het verwijderen van waslagen op parket.
ProGold Terpentine is verkrijgbaar in 1ltr. 2,5 ltr .en 5ltr.

Veiligheid


Gevaar: Ontvlambare vloeistof en damp. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Koolwaterstoffen, C9-C12, n-alkanen, iso-alkanen, cyclische, aromaten (2-25%).

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie