ProGold Terpentine

Open product vergelijking

(0 reviews)

Onmisbaar bij elke verfklus met terpentine gedragen verf.

  • Verdunningsmiddel voor terpentine gedragen verven
  • Schoonmaak middel voor alkyd kwasten
  • Schoonmaak middel voor het verwijderen van verfresten
  • Inhoud 1 liter
Here

Specificaties

Verdunner of oplosmiddel van diverse terpentine gedragen verven zoals grondverf, lakken etc.
 

Getoonde productafbeeldingen kunnen afwijken van de ontvangen verpakking.

Veiligheid


Gevaar: Ontvlambare vloeistof en damp. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Koolwaterstoffen, C9-C12, n-alkanen, iso-alkanen, cyclische, aromaten (2-25%).

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie