Privacy Statement

Privacy statementHistor

Histor is een handelsmerk van PPG Coatings Nederland B.V. (“PPG”), gevestigd aan de Amsterdamseweg 14, te Uithoorn. PPG is een Nederlandse verffabrikant die verven ontwikkelt en produceert voor allerlei ondergronden en toepassingen. PPG biedt consumenten de mogelijkheid een account aan te maken, zodat zij online artikelen kunnen bestellen via historshop.nl of van de Histor Kleurkiezer gebruik kunnen maken via histor.nl (hierna samen de "Website"), waarvoor zij ook kunnen inloggen. PPG hecht groot belang aan het beschermen van persoonsgegevens van bezoekers van de Website ("Gebruikers"). Dit privacy statement informeert Gebruikers over de wijze waarop PPG hun persoonsgegevens beschermt.Verwerking persoonsgegevens

PPG verwerkt persoonsgegevens die betrekking hebben op consumenten, individuen die een bedrijf of beroep uitoefenen en contactpersonen van rechtspersonen, die artikelen bestellen of die geregistreerd zijn met een account voor de Website.Voor het plaatsen van bestellingen op de Website dient de Gebruiker onder andere naam, adresgegevens, contactgegevens en waar nodig bestel- en betaalgegevens door te geven. Deze gegevens worden gebruikt om bestellingen te kunnen uitvoeren en de Gebruiker over het verloop van deze bestelling te informeren. Persoonsgegevens worden tevens verwerkt in verband met de naleving van wetgeving, waaronder export controle en sanctiebepalingen, indien van toepassing.Een Gebruiker kan ervoor kiezen om voor een bestelling eenmalig deze gegevens op te geven, dan wel een account aan te maken, zodat deze gegevens inzichtelijk blijven en desgewenst kunnen worden hergebruikt.Nieuwsbrief

Met toestemming van de Gebruiker worden zijn persoonsgegevens gebruikt om hem door toezending van een nieuwsbrief te informeren over producten en ontwikkelingen van PPG en Histor. Indien de Gebruiker de nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen, dan kan hij zich hiervoor afmelden via de ‘afmelden’ link in de nieuwsbrief.Beveiliging persoonsgegevens

PPG zal zorgvuldig met de persoonsgegevens van Gebruikers omgaan en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om haar gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.PPG verstrekt de persoonsgegevens van haar Gebruikers niet aan derden voor commerciële doeleinden. Persoonsgegevens worden uitsluitend aan derden ter beschikking gesteld om het mogelijk te maken bestellingen te verzenden. Voor zover deze derden toegang hebben tot uw gegevens, treft PPG de vereiste technische en organisatorische maatregelen om te verzekeren dat uw gegevens uitsluitend voor de bovenstaande doeleinden worden verwerkt. PPG verstrekt uw gegevens uitsluitend aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties indien zij hier wettelijk toe verplicht is.Internationale doorgifte

In sommige gevallen kunnen de persoonsgegevens van onze Gebruikers worden doorgegeven naar landen buiten de Europese Unie. Wij wijzen u erop dat in dergelijke landen mogelijk andere regels gelden voor de bescherming van uw persoonsgegevens. In dergelijke gevallen zal PPG maatregelen nemen om te waarborgen dat deze gegevens adequaat worden beschermd.Rechten van Gebruikers

Gebruikers hebben het recht om hun persoonsgegevens in te zien en kunnen op ieder moment en kosteloos een verzoek bij PPG indienen via het contactformulier om deze gegevens mee te nemen, te verbeteren, aan te vullen, af te schermen of te verwijderen. Wanneer Gebruikers niet tot een genoegzame oplossing komen ten aanzien van de uitoefening van hun rechten of de bescherming van hun persoonsgegevens dan kunnen zij zich wenden tot de relevante toezichthouder.Bewaartermijnen

PPG bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt.Cookies

PPG maakt bij het aanbieden van de Website gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan de Website wordt geplaatst op uw apparaat. Cookies stellen PPG in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van haar producten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van Gebruikers. Voor meer informatie, zie ons cookiebeleid.Wij raden Gebruikers aan het cookiebeleid en de gebruiksvoorwaarden te bestuderen om een volledig beeld te krijgen van de manier waarop de Website werkt.Wijziging van dit privacy statement

Wijzigingen van dit privacy statement wordt bekend gemaakt op de Website en gaan in werking vanaf het moment dat zij op deze pagina staan. Materiële wijzigingen zal PPG altijd op gepaste wijze communiceren.Contact

Vragen, verzoeken tot inzake of correctie en klachten kunnen worden ingediend via het info@histor.nl.Dit Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd op 2 augustus 2017.